Hjælp til Arkibas

Arkibas-gruppen har skrevet en vejledning til, hvordan arkivet taster ind i Arkibas, journaler og registreringer.

Brugsanvisningen er bygget op i 10 afsnit, der kan sættes i et ringbind med 10 faneblade nummereret 0 til 9.

000-Indkomsjounal

1 Arkivalier

11 Arkivfond ny registrering

110 Arkivfond

12 Underprovisorer

13 Protokoller

2-Billeder

20 Billeder typer

210 Enkelt billeder

220 Billedserier

3 Sekvenser

31 Film

32 Lyd

4 Kort og tegninger

41 Kort

42 Tegninger

50 Trykt materiale

51 Enkelte artikler – Udklip

52 Enkelte artikler – artikler

53 Bøger – Bøger

54 Bøger – Småtryk

55 Tidsskrifter

56 Aviser

6 Øvrige materiale
61 Emnesamling Arkibaswiki.dk – emnesamlinger
62 Plakater og grafik Arkibaswiki.dk – plakater
63 Genstande Arkibaswiki.dk – genstande
64 Andet Arkibaswiki.dk – andet
7 Fælles indtastninger
711 Henvisninger – person Arkibaswiki.dk – ordningsord-henvisninger
712 Henvisninger – andre ejendomme se ovenfor
713 Henvisninger – Beboelsesejendomme se ovenfor