Tilgængelighed

Reglerne for, hvad der er “almindeligt tilgængeligt” findes i arkivloven.

Lokalarkiver, der er medlemmer af Sammenslutningen af Lokalarkiver arbejder efter de samme tilgængelighedsgrænser som Statens Arkiver. På lokalarkiverne kan der også være materiale, der indeholder følsomme oplysninger om enkeltpersoner – f.eks. medlemslister til politiske foreninger.