Adresseliste til arkiverne

Arbejderarkivet i Sønderborg
Lokalhistorisk Arkiv for Arbejderbevægelsen i Sønderborg Kommune
Torvet 12, Ulkebøl-Centret
6400 Sønderborg
Email: arbejderarkivet.soenderborg@gmail.com

Augustenborg
Lokalhistorisk Arkiv for Augustenborg og Omegn
Slotsallé 10
6440 Augustenborg
Tlf. 7447 1808
Email: aug.larkiv@pc.dk

Broager
Broagerlands Lokalarkiv
Thomas Jensens Plads 3
6310 Broager
Tlf. 2263 1030 eller 2672 2228
Email: arkivet.broagerland@gmail.com

Danfoss Historisk Arkiv
Danfoss Historisk Arkiv
Nordborgvej 82
6430 Nordborg
Email: dha@danfoss.com

Egen
Egen Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Sommervej 17, Guderup
(Den gamle Spiloppen børnehave)
6430 Nordborg
Tlf. 7445 9301
Email: arkiv@esla.dk

Gråsten
Lokalhistorisk Arkiv for Graasten By og Egn
Nygade 14
6300 Gråsten
Tlf. 6360 0000
Email: post@graastenarkiv.dk

Holm
Holm Lokalhistoriske Arkiv
Sognegården
Møllegade 60
6430 Nordborg
Tlf. 7445 3324 (sognegårdens tlf.nr.)
Mail: henriettem@bbsyd.dk

Hørup
Lokalhistorisk Arkiv for Hørup Sogn
Vestervej 42
6470 Sydals
Tlf.  97703662
Email: kaellerarkiv@stofanet.dk

Kegnæs
Lokalhistorisk Forening for Kegnæs Sogn
Nørrelandevej 59, Kegnæs
6470 Sydals
Email: kegnaesarkivet@gmail.com

Lysabild
Lysabild Sognehistoriske Forening
Vestfløjen på Lysabild Skole
Lysabildgade 2
6470 Sydals
Email: info@lysabildarkiv.dk

Nordborg
Nordborg Lokalhistoriske Arkiv
Løjtertoft 32
6430 Nordborg
Tlf. 7445 0829
Email: historisknordborg@mail.dk

Oksbøl
Oksbøl Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Oksbøl Friskole
Spangmosevej 44,  Broballe
6430 Nordborg
Postadresse: Lillegade1, Mjels, 6430 Nordborg
Tlf. 7445 0740 eller 9770 3570
Email: lillegade1@bbsyd.dk

Sundeved
Lokalhistorisk Arkiv Sundeved
BAKC, Bakkensbro 6, Ullerup
6400 Sønderborg
Tlf. 2963 7975 i åbningstiden
Email: sundevedarkiv@gmail.com

Svenstrup
Lokalhistorisk Forening for Svenstrup Sogn
Stevning Gamle Skole, Stevning Kulturhus,
Skolevænget 12, Stevning
6430 Nordborg
Email: svenstruparkiv@skla.dk

Sønderborg/Dybbøl
Lokalhistorisk Arkiv for Sønderborg og Dybbøl
Asylvej 1
6400 Sønderborg
Tlf. 7443 2710
Email: sdbg.arkiv@bbsyd.dk

Tandslet
Lokalhistorisk Arkiv for Tandslet sogn
Tandslet Friskole
Ertebjergvej 2, Over Tandslet
6470 Sydals
Email: tandslet.arkiv@gmail.com

Ulkebøl
Ulkebøl Lokalhistorisk Arkiv
Torvet 12, Ulkebøl
6400 Sønderborg
Tlf. 7442 9366
Email: ulkeboel.arkiv@bbsyd.dk