Frivillige

På lokalarkivet er der arbejdsgrupper af frivillige, som udfører en lang række forskellige opgaver i forbindelse med arkivets virksomhed. Som regel foregår arbejdet ved, at gruppen af frivillige mødes og arbejder i hyggeligt samvær. Ofte er der møde 1-2 gange om ugen.

Registrering, foto og interviews
Som frivillig på lokalhistorisk arkiv får du mulighed for at arbejde med mange forskellige opgaver. Det kan f.eks. være registrering af arkivalier, enten i database eller på papir.
En anden opgave kan være at indsamle beretninger, fotos, m.m. som i fremtiden skal opbevares på arkivet og dokumentere lokalsamfundets historie. Fotodokumentation og interviews er derfor også opgaver, som du kan arbejde med på lokalarkivet.

Formidling af den lokale historie
Mange lokalarkiver har også en betydelig udadrettet virksomhed, hvor formålet er at formidle historie – i særdeleshed lokalsamfundets historie – til forskellige målgrupper. Også her kan du arbejde som frivillig med at lave udstillinger, hjemmeside, arrangere byvandringer, tilrettelægge små hæfter eller blade og lignende.