Bestyrelse

SKLA har efter generalforsamlingen 2015 ikke længere en egentlig bestyrelse, men ledes af

Referater fra bestyrelsesmøder op til omstruktureringen