SKLA’s historie

Grunden til at oprette et samvirke var, at de syv kommuner på Als, Sundeved, Broager og Gråsten ville blive én stor kommune, Sønderborg Kommune, pr. 1. januar 2007. Ønsket om at forenkle forhandlingssituationen mellem administration og de 14 lokalarkiver, der var i den nye storkommune, pegede på at skyde et ekstra led ind mellem administration og arkiverne. Det blev starten på Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke, i daglig tale kaldet Arkivsamvirket.

På en stiftende generalforsamling den 19. september 2005 blev vedtægterne til Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke, i forkortet form SKLA, så underskrevet.

Forud var afholdt en række møder, som var indkaldt af bibliotekar Asta Broesby-Olsen, Nordborg Bibliotek. Med bistand af Kim Furdal, daglig leder af Institut for Sønderjysk Lokalhistorie, fik man på disse møder udarbejdet vedtægter og indkaldt til stiftende generalforsamling. Møderne afdækkede den forskellighed, hvormed det enkelte arkiv var blevet serviceret af deres tidligere kommune, og den kendsgerning, at storkommunen fremover ville tilstræbe at behandle alle ens, skabte en del frustrationer blandt deltagerne i de forberedende møder. Nogle arkiver ville måske få mindre i tilskud, mens andre ville få mere end de plejede.

En anden frygt sneg sig ind på møderne, nemlig frygten for, at flere af de mindre arkiver skulle slås sammen i større enheder. Det ville måske kunne skabe en billigere drift på områder som husleje, forsikring og telefon, men man enedes hurtigt om, at en decentral struktur har flere fordele end ulemper. Det giver flere frivillige ressourcer at trække på, og flere arkivalier vil blive indsamlet/afleveret. At samle de 14 arkiver til færre enheder har aldrig været et mål for Sønderborg Kommune eller Arkivsamvirket.

Arkivsamvirkets bestyrelse bestod af en repræsentant for hver af de gamle kommuner, der skulle vælges forskudt for to år ad gangen. Bestyrelsen konstituerede sig selv med formand, næstformand osv., på det første møde efter generalforsamlingen.
Samvirkets første formand var Jørn Lind, valgt for Sydals Kommune. Han blev den 2. maj 2006 afløst af Christian Frederiksen, valgt for Broager Kommune. Senere kom Arne Jessen til.

Vedtægterne er nu lavet om, så der er en repræsentant fra hvert arkiv i et repræsentantskab. Dette repræsentantskab vælger så et forretningsudvalg der består af tre personer.