Udvalg

SKLA har oprettet flere arbejdsgrupper eller udvalg, der hver behandler forskellige emner.

Du kan se en samlet liste over udvalg og deres medlemmer her:

I menuen finder du også udvalgenes medlemmer samt referater og andet.