SKLA

Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke, SKLA, varetager kommunens lokalhistoriske arkivers fælles interesser og fungerer  som lokalarkivernes forhandlingspartner over for Sønderborg Kommune vedrørende lokaleforhold og økonomiske forhold.

Foreningen fordeler de midler, der stilles til rådighed, dels af kommunen og dels af andre.

Endelig arbejder foreningen for at koordinere fælles initiativer vedrørende formidling af lokalhistorien og indsamling af arkivalier i  Sønderborg Kommune, samt iværksætter andre former for initiativer, der kan fremme interessen for lokalhistorie i kommunen.