Ændringer i Repræsentantskabet

Der er sket følgende ændring:
Sønderborg: Kai Viggo Jørgensen træder ind i stedet for Svend-Erik Olsen.
Da Svend-Erik sad i forretningsudvalget skal vi på næste rep-møde der jo er
Tirsdag d. 13. september 2016 kl. 9.00 i Asylet
have valgt en erstatning for Svend-Erik.
Fortsat god sommer!
Mvh
Vagn Hesselager

Se seneste liste over medlemmer her:

Rrepræsentantskab