Tilmelding til SKLA Generalforsamling 2020 på Maikroen ved Danfoss

Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 23.4.2020 kl 19.00

Da corona stadig er over os, vil vi prøve med et virtuelt ERFA møde.
Tilmelding kan ske her.

Kun for arkiver med i SKLA.

Dato og tid
ERFA mødet d.20-05-2021 kl 19.00 - 21.00

Sted
Online foran din skærm

Med venlig hilsen
Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke
It og hjemmesidegruppen.

--