Nyt fra Repræsentantskabet

Der er følgende nyt fra Repræsentantskabet:

Referat fra seneste møde, ny repræsentantskabs liste over medlemmer, se Repræsentantskab samt

ny liste over SKLAs arbejdsgrupper og udvalg, se Udvalg