Erfaringsudveksling d.15-06-2019 på Svenstrup Arkiv

Kære webmasters i arkiverne.

Det er nu tid til at vi mødes igen til udveksling af erfaring.

Det sker d. 15-06-2019 på Svenstrup Arkiv (Stevning skole) fra kl09.00 til kl. 14.00.

Tilmelding skal ske på https://skla.dk/erfa-tilmelding/
”Max 2 personer fra hvert arkiv.”
Tilmeldingsfrist er d.10-06-2019 kl. 23.59.

Programmet

Velkommen
John byder velkommen og gennemgår dagens program.

Indlæg om scanning
Indlæg om skanning med udgangspunkt i den Epson-printer, de fleste arkiver har fået gennem SKLA.
Solveig.

Workshop med WordPress.
Hvad har vi af udfordringer?
Hvad har vi fundet ud af?
Så vil vi arbejde med vores egne hjemmesider.

Løst og fast

Forplejning
Der vil være sandwich og sodavand, kaffe og småkager.

Med venlig hilsen
IT/Hjemmesidegruppen
Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke