SKLA

Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke, SKLA, blev oprettet i 2005 af de 14 lokalhistoriske arkiver i den da kommende “Ny Sønderborg Kommune”.

Samvirket varetager alle arkivernes fælles interesser og fungerer som lokalarkivernes forhandlingspartner over for Sønderborg Kommune vedrørende lokaleforhold og økonomiske forhold.

Foreningen fordeler de midler, der stilles til rådighed, dels af kommunen og dels af andre.

Endelig arbejder foreningen for at koordinere fælles initiativer vedrørende formidling af lokalhistorien og indsamling af arkivalier i Sønderborg Kommune, samt iværksætter andre former for initiativer, der kan fremme interessen for lokalhistorie i kommunen.